Upravljanje z osebnimi podatki
Ta dokument opisuje obdelavo osebnih podatkov uporabnikov teh spletnih strani. Ta informacije v smislu člena 13 zakonskega dekreta št. 196/2003 (Kodeks o varstvu osebnih podatkov) je namenjena vsem, ki interagirajo z omrežno dostopnimi spletnimi storitvami v okviru spletnega naslova https://www.rubedo.si

Informacije se nanašajo izključno na to domeno in ne krijejo katerekoli druge domene, dosežene preko povezav. Z obiskom zgoraj navedenega spletnega mesta implicitno pristajate na pogoje uporabe, opisane v tem dokumentu.

OBDELOVALEC PODATKOV
Pri obisku tega spletnega mesta se lahko pridobijo in obdelujejo osebni podatki, preko katerih se določi ali se lahko določi istovetnost obiskovalca.

KRAJ OBDELAVE
Obdelave, ki izhajajo iz obiskov tega spletnega mesta, na zgoraj navedem naslovu opravlja izključno za obdelavo odgovorno tehnično osebje ali občasno drugo osebje, ki izvaja vzdrževanje sistemov.

ZVRSTI OBDELANIH PODATKOV
Informacijski sistemi in programska oprema, ki služijo delovanju tega spletnega mesta, med običajnim delovanjem pridobijo nekatere tipologije osebnih podatkov, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

Te informacije se ne zbirajo z namenom, da se jih poveže z istovetnostjo posameznega obiskovalca, a po svoji naravi lahko preko obdelave in združevanja privedejo ali pomagajo privesti do identifikacije uporabnika v povezavi s podatki, ki jih hranijo drugi subjekti.

Ta kategorija podatkov vključuje IP adrese ali domene računalnikov, preko katerih se uporabniki povezujejo na spletno mesto, spletne naslove priklicanih strani ali datotek, dan in uro povezave, uporabljeno HTTP metodo, dimenzijo priklicane datoteke, številčno oznako statusa odgovora s strani strežnika in druge parametre glede obiskovalčevega operacijskega sistema in računalniškega okolja.

Ti podatki se uporabljajo samo za pridobivanje anonimnih statistik o spletnem mestu in preverjanje pravilnosti njegovega delovanja. Te podatke je tudi mogoče uporabljati za ugotavljanje odgovornosti v primeru informatskih kršitev.

PROSTOVOLJNO POSREDOVANI PODATKI
Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje sporočil na naslove elektronske pošte domene ali domen spletnega mesta predpostavlja pristanek k pridobitvi naslova pošiljatelja, kar je potrebno da se na sporočilo lahko odgovori, in vseh drugih v sporočilu vključenih podatkov.

PIŠKOTI
Iz spletnega mesta ne pridobivamo osebnih podatkov obiskovalca. Piškotov ne uporabljamo za posredovanje informacij osebne narave. Trajnih piškotov ali drugih sistemov sledenja obiskovalcem ne uporabljamo, razen piškota ali piškotov o vaši izbiri glede piškotov zunanjih vsebin.

Uporaba piškotov za identifikacijo seje (ki se ne trajno zapišejo na uporabnikovem računalniku in izginejo, ko se brskalnik zapre), je strogo omejena na prenos identifikatorja sej (sestavljenih iz niza naključnih števil, ki ga je strežnik samodejno ustvari), ki je potreben, da se omogoči varen in učinkovit obisk spletnega mesta.

Piškotki seje, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu, ne uporabljajo drugih tehnologij, ki bi lahko ogrozile zasebnost uporabnikov in ne omogočajo pridobitve osebnih identifikacijskih podatkov.

PIŠKOTI ZUNANJEGA IZVORA
Uporabnik spletnega mesta lahko pristane ali ne pristane na namestitev ali morebitno namestitev sledilnih piškotov naravnost iz prekata, ki se pojavi na vsaki spletni strani (razen te strani in njenih morebitnih različicah v prevodu) če ta izbira ni že shranjena. Uporabnikova izbira se zapiše na njegov računalnik s trajnim piškotom z enoletno zapadlostjo. Na tej strani lahko upporabnik izrazi ali spremeni svojo izbiro s tem, da posamezno določi zunanje izvore, od katerih sprejema trajne piškote. V tem primeru se izbira zapiše v računalnik z ločenim piskotom z enoletno zapadlostjo za vsak zunanji izvor.
Nastavitve browserja
Uporabnik lahko vsekakor sam upravlja s piškoti po navodilih proizvajalca browserja:

Chrome
Chrome za Android, iPhone, iPad
Firefox
Firefox za Android
Seamonkey
Internet Explorer
Edge
Windows Phone 7
Windows Phone 8
Opera
Yandex
Safari 6/7
Safari 8
Safari za iPhone, iPad
Dolphin
Blackberry
Lynx
NEOBVEZNO POSREDOVANI PODATKI
Poleg navigacijskih podatkov lahko obiskovalec svobodno odloči če posreduje osebne podatke, predvidene v spletnih obrazcih ali na kontaktni strani, da zaprosi za informacije.

Njihova odsotnost lahko onemogoči izpolnitev prošnje.

METODE OBDELAVE
Osebni podatki se obdelujejo z avtomatskimi orodji dokler se doseže namen, zaradi katerega so bili zbrani. Posebni varnostni ukrepi preprečijo izgubo podatkov ter nedovoljen ali nepravilen in nepooblaščen dostop do njh.

UPORABNIKOVE PRAVICE
Osebe, katerih osebne podatke hranimo, imajo pravico kadarkoli pridobiti potrditev o obstoju teh podatkov in izvedeti vsebino in izvor podatkov, preveriti njihovo točnost ali zahtevati njihovo vključevanje, posodabljanje, popravilo in blokiranje (glej čl. 7 zakona 196/2003). V skladu z istim členom imajo pravico zahtevati preklic, anonimno preoblikovanje ali blokiranje podatkov, zbranih v nasprotju z zakonom, in nasprotovati – iz upravičenih razlogov – njihovi obdelavi.